Program

16. července 2022
sobota

vstup od 12:30

13:00–13:30  
Nežfaleš

14:00–14:40  
Doctor P.P.

15:10–16:00  
E!E

16:30–17:30  
Mig 21

18:00–18:50  
Poletíme?

19:40–20:45  
Lenny

21:30–22:45  
Tři sestry

23:30–00:30  
Alkehol